บริษัทเกี่ยวกับพลังงาน

บริษัทเกี่ยวกับพลังงานรายใหญ่ภายใต้การกำกับดูแลของเอกชน

Science

บริษัทเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายบริษัท ที่เติบโตและดำเนินธุรกิจแนวทางของตนเอง ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐและภาคเอกชน แต่มีน้อยคนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับผู้ผลิตรายใหญ่ของภาคเอกชนสูงสุด 5 อันดับที่เราจะพาไปทำความรู้จักในวันนี้

บริษัทเกี่ยวกับพลังงาน คือ อะไร

ผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้า ด้วยขีดจำกัดของทรัพยากรพลังงานที่ตนครอบครองอยู่

บริษัทเกี่ยวกับพลังงาน 5 อันดับ

  • อันดับที่ 5 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC Global เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรามุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน เราเติบโตจากธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเลียม และกลุ่มอุตสาหกรรม และได้ขยายประเภทธุรกิจมายังการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน โดยปัจจุบัน UAC Global มีโรงไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 เมกะวัตต์
  • อันดับที่ 4 เรือธงธุรกิจไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการในเครือของปตท.และการควบกิจการระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะ(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีทีที ยูทีลิตี้ จำกัด ให้กำลังผลิตอยู่ที่ 5,323 เมกะวัตต์ ภายใต้สัดส่วนของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเป็นพลังงานหลัก โซลาร์เซลล์ พลังงานไฮบริด โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เซลล์เชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าชีวะมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะตามลำดับ
  • อันดับที่ 3 EGCO ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ก่อตั้งโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 5,748 เมกะวัตต์ โดยมีสัดส่วนของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสูงที่สุด ตามมาด้วยพลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานโซลาร์เซลล์ พลังงานไฮบริด พลังงานชีวะมวล และพลังงานขยะ
  • อันดับที่ 2 GULF ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีโรงไฟฟ้าครอบคลุม ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก โดยมีกำลังผลิตอยู่ที่ 8,098 เมกะวัตต์ โดยมีสัดส่วนของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสูงที่สุด ตามมาด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ พลังงานไฮบริด พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานชีวะมวล และพลังงานขยะ
  • อันดับที่ 1 RATCH Group เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถือหุ้นเป็นอันดับหนึ่ง มีกำลังผลิตอยู่ที่ 8,328 เมกะวัตต์ โดยที่มีสัดส่วนของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสูงที่สุด รองลงมาเป็นพลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ำ พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานโซลาร์เซลล์ พลังงานไฮบริด พลังงานชีวะมวล และพลังงานขยะ

จากที่กล่าวไปข้างต้น เป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่ถือหุ้นโดยกฟผ. และเอกชนเป็นหลัก จึงมีรูปแบบในการบริหารและแบ่งสัดส่วนการใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าไปตามความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ และโดยส่วนใหญ่เน้นใช้พลังงานหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน