บริษัทเกี่ยวกับพลังงาน

บริษัทเกี่ยวกับพลังงานรายใหญ่ภายใต้การกำกับดูแลของเอกชน

บริษัทเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายบริษัท ที่เติบโตและดำเนินธุรกิจแนวทางของตนเอง ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐและภาคเอกชน แต่มีน้อยคนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับผู้ผลิตรายใหญ่ของภาคเอกชนสูงสุด 5 อันดับที่เราจะพาไปทำความรู้จักในวันนี้ บริษัทเกี่ยวกับพลังงาน คือ อะไร ผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้า ด้วยขีดจำกัดของทรัพยากรพลังงานที่ตนครอบครองอยู่ บริษัทเกี่ยวกับพลังงาน 5 อันดับ อันดับที่ 5 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC Global เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรามุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน เราเติบโตจากธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเลียม และกลุ่มอุตสาหกรรม และได้ขยายประเภทธุรกิจมายังการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน โดยปัจจุบัน UAC Global มีโรงไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 เมกะวัตต์ อันดับที่ 4 เรือธงธุรกิจไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการในเครือของปตท.และการควบกิจการระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะ(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีทีที ยูทีลิตี้ จำกัด ให้กำลังผลิตอยู่ที่ 5,323 เมกะวัตต์ ภายใต้สัดส่วนของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเป็นพลังงานหลัก โซลาร์เซลล์ พลังงานไฮบริด […]

Continue Reading