ชุบ แข็ง เหล็ก

ชุบแข็งเหล็ก มีกี่แบบ และมีกี่วิธี

การชุบแข็งเหล็ก แบ่งออกเป็นชุบแข็งเหล็กธรรมดาและเทคนิคการชุบแข็งที่เรียกว่า Marquenching สำหรับงานชุดแข็งเหล็กธรรมดาก็คือการนำเอาชิ้นเหล็กไปเผาในอุณหภูมิวิกฤตของเหล็ก ประมาณ 780 ถึง 950 องศาเซลเซียส ดังนั้น ทำให้เหล็กเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเกินอัตราเย็นตัววิกฤตของเหล็กในน้ำมัน ผิวเหล็กจะเกิดความแข็งแกร่งมากขึ้น ผลเสียที่ได้จากการชุบแข็งเหล็กนี้คือจะทำให้เกิดความเครียดในเนื้อของเหล็ก เนื่องจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ชิ้นเหล็กที่ชุบจึงมีโอกาสที่เกิดการบิดเบี้ยวหรือร้าวได้นั่นเอง เทคนิคการชุบแข็งเหล็ก Marquenching คือ กระบวนการชุบที่จะช่วยลดการเกิดความเครียดหรือการบิดเบี้ยวในเหล็ก โดยทั่วไปเหล็กซึ่งถูกเผาด้วยความร้อนอุณหภูมิวิกฤตจะถูกทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วถึงอุณหภูมิหนึ่งแต่ยังสูงกว่าอุณหภูมิที่โครงสร้างของเนื้อเหล็กจะเริ่มเปลี่ยนเป็น Martensite แล้วรักษาอุณหภูมิไว้ให้คงที่สักพัก เพื่อให้เหล็กนั้นมีอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอตลอดชิ้นงานแล้ว จึงปล่อยให้เย็นในอากาศ วิธีนี้เหล็กจะไม่เกิดความเครียดและร้าวหรือการแปรเปลี่ยนสภาพไปนั่นเอง อย่างไรก็ตามการชุบแข็งเหล็กยังถูกแบ่งออกเป็น 4 วิธีได้แก่ 1.Case Hardening เป็นการนำเอาเหล็กที่มีคาร์บอนต่ำไปอบสารที่มีคาร์บอนสูง เกิดเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ จนอุณหภูมิเหนือจุดวิกฤตบนผิวชิ้นงาน เพื่อเพิ่มปริมาณของคาร์บอนขึ้น 85% ต่อมาจึง Heat Treatment  จะได้ชิ้นงานที่แข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอ 2.Nitriding (Surface Hardening) การทำให้ผิวชิ้นงานเป็นโลหะไนไตร ด้วยการอบชิ้นงานที่ผ่านการทำ Heat Treatment มาแล้ว  ในภาชนะปิดมีก๊าซแอมโมเนียหมุนเวียนตลอดจน มีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสประมาณ 2 ถึง […]

Continue Reading