ตรวจสุขภาพทั่วไป

เรื่องที่เราควรรู้กับการตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อตัวเราเอง

คนเราเกิดมานั้นแปรงควรเปลี่ยนปีละครั้ง และ เมื่อเรื่องอะไรบ้างอีกครับที่เรารู้ และอาจจะไม่ทำตามกัน ขูดหินปูนทุก 6 เดือนเองก็ใช่ด้วยเช่นกัน ตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปีด้วยเช่นกันที่เราไม่ค่อยจะนิยมกัน ดังนั้นในบทความนี้สำหรับคนที่รักสุขภาพ หรือ  คนที่ไม่เคยไปตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปีเลยในบทความนี้เรมมาดูกัน ทำไมเราจะต้องตรวจสุขภาพประจำปี และ ยังเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่หรือไม่   ตรวจสุขภาพนั้นจำเป็นหรือไม่ ?   ถ้าหากถาว่าการตรวจสุขภาพทั่วไป นั้นยังตำเป็นอยู่หรือไม่ เพราะว่าเรามั่นใจว่าเราแข็งแรงดี ไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอน บางทีคุณอาจจะคิดฺผิดก็ได้นะครับ เพราะว่าจุดประสงค์หลักของการตรวจสุขภาพทั่วไป นั้นก็เพื่อเช็คสภาพร่างกายว่ายังปกติดีอยู่หรือไม่ ?  และ อีกอย่างนั้นคือ การค้นหาภัยเงียบภายในร่างกายของเรา โดยภัยเงียบนั้นก็ตามชื่อเลยอาจจะมาในรูปแบบที่เราไม่รู้ตัว ไม่มีอาการใด ๆ แต่อาจจะอยู่ในร่างกายเราได้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงยังจำเป็นอย่างแน่นอน   พฤติกรรรมเสี่ยงกับการตรวจสุขภาพทั่วไป   อีกหนี่งเหตุผลของการตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นคือ เราอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราเกิดโรคต่าง ๆ หรือ เกิดอันตรายกับร่างกายของเราเอาได้ดังนั้นแพทย์จะได้รู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนของเราที่มีโอกาสเกิดภัยเงียบ หรือ เกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพทั่วไปยังช่วยให้เราได้รับรู้พฤติกรรมของเราอีกด้วยว่าพฤติกรรมอะไรของเราบ้างที่เสี่ยงต่อสุขภาพถูกทำร้าย   ต้องตรวจทุกปีหรือไม่   เนื่องจากว่าเราอาจจะได้ยินคำว่า “ตรวจสุขภาพประจำปี” นั้นจึงอาจจะทำให้เราคิดว่าเราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพประจำปี แต่แท้จริงแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปีนั้นไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปีก็ได้นะครับ แต่ว่าให้เราตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมของอายุของแต่ละคน หรือ ตามสุขภาพของแต่ละคนก็ได้นะครับ  เช่นถ้าผู้เข้าตรวจสุขภาพคนไหนมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการกินอาหารรสจัด นั้นก็อาจจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบ่อย ๆ เพื่อติดตามผลในการตรวจสุขภาพนะครับ แต่ถ้าหากว่าทำงานแล้ว หรือ มีบริษัทที่ทำงานแล้วก็จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีอยู่แล้วตามกฎของบริษัทนะครับ   […]

Continue Reading