ประกันภัยชั้น 1 ที่ไหนดี

กรณีใดบ้างที่ทางบริษัทประกันฯ สามารถปฏิเสธให้ประกันภัยรถยนต์ของคุณ

ผู้ใช้รถส่วนใหญ่มักคิดว่า ควรซื้อประกันภัยชั้น 1 ที่ไหนดี ที่สามารถตอบโจทย์ในการขับขี่มากที่สุด โดยในแต่ละแบบก็เหมาะสมกับประเภท อายุรถ และการใช้งานที่แตกต่างกันไป แต่ในบางกรณีต่อให้คุณทำประกันภัยชั้น 1 ก็อาจไม่ได้รับการคุ้มครองจากทางบริษัทประกันฯ ซึ่งจะมีกรณีใดบ้างนั้น มาดูกัน  กรณีที่ 1 : เมาแล้วขับ   โดยปกติกฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันฯ ถือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่เอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากทางบริษัทประกันฯ  กรณีที่ 2 : นำรถไปใช้ลากจูง  การนำรถไปใช้เพื่อลากจูงรถคันอื่น ทางบริษัทประกันฯ จะถือว่าเป็นการใช้งานรถยนต์ผิดประเภท หากเกิดความเสียหายขึ้นมากับตัวรถทางบริษัทประกันภัยก็จะไม่ให้การคุ้มครอง   กรณีที่ 3 : ไม่มีใบขับขี่  กรณีไม่มีใบขับขี่ หากนำรถยนต์ออกไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันฯ แต่หากมีใบขับขี่ แต่ลืมใบขับขี่ ใบขับขี่หาย หรือใบขับขี่หมดอายุ ก็จะยังได้รับความคุ้มครองได้ตามปกติ เพียงแต่อาจจะถูกตำรวจเรียกตรวจและถูกปรับได้   กรณีที่ 4 : การนำรถยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย   หากนำรถยนต์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น การปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด เป็นต้น แล้วเกิดความเสียหายกับตัวรถขี้นมาในขณะนั้น ทางบริษัทประกันฯ จะไม่ให้การคุ้มครอง  กรณีที่ 5 : หาประโยชน์จากทางบริษัทประกันฯ  หากเกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของเจ้าของคนเดียวกัน ซึ่งเจ้าของนั้นก็คือตัวผู้เอาประกันเองหรือคนในครอบครัว ทางบริษัทประกันฯ จะไม่จ่ายให้คู่กรณี โดยอาจจะมองว่าเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ทำลายทรัพย์สินตัวเอง เพื่อหาประโยชน์จากประกันภัย จึงไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้  จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การขับขี่รถยนต์อย่างระมัดระวังและใช้ให้ตรงตามกฎหมายระบุไว้ เป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่ที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก อย่าคิดว่าทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แล้ว จะสามารถเรียกเคลมอย่างไรก็ได้ เพราะทางบริษัทประกันฯ เอง ก็มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้ประกันภัยรถยนต์ของคุณได้เช่นกัน ซึ่งในส่วนของเรื่องการทำประกันภัยชั้น 1 ที่ไหนดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตัวคุณ ที่สามารถตอบโจทย์กับความตรงการมากที่สุด โดยเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันฯ สามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองทั้งหมดของประกันภัยได้ผ่านทางบริษัทประกันฯ นั้นๆ 

Continue Reading