ส่ง sms ผ่านเว็บ

ส่ง sms ผ่านเว็บ สื่อสารอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

การส่ง SMS หรือการส่งข้อความสั้นๆ ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจหรือองค์กร มุ่งเน้นการตลาดในด้านการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่ง SMS ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง การส่ง SMS สามารถทำได้ 2 ช่องทางหลักๆ ได้แก่การส่ง SMS จากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งและการส่ง SMS ผ่านเว็บไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือหลายๆ เบอร์พร้อมกันสามารถส่งได้จำนวนมากผ่านการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งวิธีนี้จะเหมาะสำหรับใช้ในเชิงธุรกิจ แม้ว่า SMS จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็อาจทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร วันนี้เราจะมาแชร์การส่ง SMS ผ่านเว็บสื่อสารอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการทำการตลาด สื่อสารให้ชัดเจนและตรงประเด็น การส่ง SMS คือ การส่งข้อความสั้นๆ ซึ่งจำกัดไม่เกิน 160 ตัวอักษรต่อ 1 ข้อความและหากมีข้อความที่มากกว่านั้นจะถูกตัดออกไปเป็น SMS อีก 1 ฉบับ แน่นอนว่าผู้บริโภคคงไม่ต้องการความซับซ้อนเช่นนั้น ดังนั้น ก่อนส่ง SMS ควรมีการวางแผน Content หรือการจัดการเนื้อหาข้อความที่ใช้ในการสื่อสารให้ชัดเจนและตรงประเด็น หรือหากมีเนื้อหาข้อมูลที่มากกว่านั้นสามารถใส่ Link URL เพื่อให้ผู้บริโภคกดเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ การส่ง SMS […]

Continue Reading